Komerční nemovitosti

Zkušený tým, který působí z pražské pobočky, pokrývá svou působností celou Českou Republiku a čerpá své znalosti z realizovaných transakcí a výzkumů realitního trhu. Projektový tým poskytuje servis široké škále klientů a zaměřuje se na specifické a individuální potřeby každého klienta. 

Poskytovaný servis

  • Akvizice nemovitostí
  • Odhad dosažitelné prodejní ceny nemovitostí
  • Prodeje nemovitostí
  • Cash-flow analýzy
  • Analýza a optimalizace nemovitostního portfolia
  • Studie proveditelnosti    

Významní klienti

Telefónica O2 Czech Republic
Komerční banka (Société Générale Group)
Československá obchodní
banka (KBC Group)
Česká spořitelna (Erste Group)
Škoda Praha
Raiffeisen Stavební spořitelna
ČEZ
SKANSKA