Spojení lidí a majetku, dokonale.

Zobrazit nemovitosti obsahující slovo/slova "{0}"

Key Contacts

Czech Republic

Distressed Assets

Oddělení Distressed Assets se skládá ze zkušených odborníků s širokými znalostmi, získanými při dlouholetém působení na trhu nemovitostí. Tito odborníci řadu let spolupracují s významnými bankovními ústavy, institucionálními vlastníky, privátními vlastníky a insolvenčními správci. Naše služby jsou primárně určeny finančním ústavům poptávajícím poradenství ohledně zajištěných nemovitostí, jež obvykle vede k realizaci prodeje.

Poskytované služby mohou být využity také vlastníky, kteří potřebují "očistit" své portfolio od nemovitostí nesplňujících požadavky bank na hodnotu LTV, a jinými subjekty, disponujícími zástavou na nemovitostech k zajištění svých pohledávek. Oddělení je rovněž připraveno poskytnout své služby investorům při nákupu pohledávek zajištěných nemovitostmi.

 

Strategie

Přístup společnosti Knight Frank k Restructuring & Recovery procesu nás odlišuje od konkurence tím, že naše společnost se nezaměřuje pouze na prodej nemovitostí, ale disponuje profesionálními týmy v oblasti oceňování nemovitostí, pronájmu a rovněž správy nemovitostí, což nám pomáhá rozumět výzvám a příležitostem spojenými s „distressed“ nemovitostmi.

Poskytovaný servis

Analýza aktiva

 • Studie nejefektivnějšího a nejlepšího využití
 • Studie proveditelnosti různých scénářů
 • Vypracování doporučené koncepce prodeje
 • Předběžná komerční due diligence

Příprava prodeje & marketing

 • Příprava teaseru a informačního memoranda
 • Příprava podmínek pro výběrové řízení
 • Příprava NDA
 • Vytvoření seznamu možných investorů
 • Příprava reklamních materiálů
 • Příprava media plánu
 • Distribuce marketingových materiálů lokálním a zahraničním investorům
 • Organizace prohlídek nemovitosti
 • Zajištění inzerce v optimálním rozsahu
 • Pro-aktivní kontakt se zájemci a vyřizování jejich požadavků

Dokončení

 • Zpracování požadavků investora - Q/A
 • Organizace procesu due diligence
 • Sběr a analýza podaných nabídek
 • Doporučení dalších kroků - "Final Call" nebo preferovaný kupující

Spoluprací s Knight Frank získáte

 • Poradce s 8letou zkušeností s prodejem ohrožených aktiv
 • Loajální tým s referencemi od řady systémových věřitelů
 • Poradce disponujícího týmy v oblasti oceňování, pronájmu a správy nemovitostí
 • Přístup k širokému portfoliu lokálních i zahraničních investorů